shadow

Kepler – Nasze oko na Wszechświat

 

AstroNews – Koniec Teleskopu Keplera

Kepler po dziewięciu latach swojej pracy w kosmosie i odkryciu setek planet pozasłonecznych zaprzestaje dalszych badań z powodu braku paliwa. Jest to z pewnością wielka strata, gdyż teleskopowi Keplera zawdzięczamy bardzo dużo cennych informacji na temat egzoplanet i układów planetarnych. Dlatego też w dzisiejszym artykule przybliżymy sobie jego historie, największe osiągnięcia i najciekawsze odkrycia.Kosmiczny Teleskop Keplera miał na celu odkrywanie i badanie egzoplanet, czyli planet pozasłonecznych.

Historia Teleskopu

Misja Keplera zaczyna się w 2009 roku, gdy zbudowany przez NASA teleskop został wyniesiony na orbitę, aby monitorować 150 tys. gwiazd w celu ich zbadania i określenia czy znajdują się przy nich jakieś planety. Miał on przynieść odpowiedź na pytanie, czy takich układów planetarnych jak nasz jest w Drodze Mlecznej wiele, czy może jesteśmy wyjątkiem. Nie trzeba było długo czekać, gdyż osiągnięcia Keplera przewyższyły nasze oczekiwania, a potwierdzają te statystyki. Kepler do lipca 2015 odkrył 4302 ciał niebieskich, a naukowcom udało się potwierdzić, że 1284 z nich to planety. Była to prawdziwa rewolucja, dlatego że jeszcze nigdy nie dokonaliśmy tak ogromnego skoku w kwestii liczby znanych planet.

Cele Misji

Głównym celem misji było określenie częstotliwości występowania układów planetarnych w kosmosie i  ich różnorodności. Ma to być zrealizowane przez obserwowanie dużej ilości gwiazd i określenie:

  • Jak często w ekosferach różnych typów gwiazd występują planety skaliste?
  • Jakie typy planet są spotykane częściej, a jakie rzadziej?
  • Jak często występują układy planetarne, które posiadają wiele planet?
  • Jak często gwiazdą towarzyszą gorące jowisze i jakie są ich przeciętne parametry?
  • Gdzie najczęściej występują systemy planetarne (wokół jakich gwiazd)?

Największe Osiągnięcia i Najciekawsze Odkrycia

Planety pozasłoneczne nazywane także egzoplanetami został w większości odkryte przez teleskop Keplera.

Porównanie Ziemi i planety Kepler-442b

1. Planeta krążąca wokół czterech gwiazd

Planeta  PH1 jest to gazowy olbrzym, który krąży w ciasnym układzie poczwórnym. Naukowcy nie mogą uwierzyć w stabilności jego orbity, ale najwyraźniej planeta jest w stanie jakoś pozostać na „swoim miejscu”.

2. Rozkołysana planeta

Kołysanie planety Kepler-413b, która jest sześćdziesiąt pięć razy masywniejsza od Ziemi, można porównać do kręcącego się bączka. Wynika to z tego, że krąży ona wokół podwójnego układu pomarańczowego i czerwonego karła. Oznacza to, mówiąc dokładniej, że oś jej obrotu zmienia się o 30 stopni w ciągu jedenaście lat.

3. Nowa Ziemia

Kepler-452b jest to planeta, która krąży w ekosferze swojej gwiazdy. Oznacza to, że na jej powierzchni mogą panować warunki zdatne do życia. Ponadto planeta ta wielkością jest zbliżona do ziemi, co czyni ją kandydatką na drugą Ziemie.

4. Miniaturowy Układ Słoneczny

Wokół podobnej do Słońca gwiazdy Kepler-11 zastało odkryte sześć planet. Każda z nich jest większa od Ziemi, jednak to, co przykuwa uwagę to ich odległość od gwiazdy macierzystej. Mianowicie wszystkie planety mogłyby się prawie zmieścić w obrębie orbity Merkurego. Przykład ten pokazuje nam, jak niezwykły jest wszechświat.

Podsumowanie

Kepler podczas trwania swojej dziewięcioletniej misji wielokrotnie przewyższył pokładane w nim nadzieje, odkrył niesamowite światy, a przede wszystkim przetarł szlak, który prowadzi do poznania tajemnic wszechświata.

Autor

AstroInfoPL